REGULAMENTUL DE PREMIERE

BIKE’s Cool – powered by Poiana Brasov din data de 1 Iunie 2023 in Poiana Brasov

SECTIUNEA 1 Date de identificare

Organizatorul concursului, este Clubul de Ciclism JOYBIKE Brasov, cu sediul in Brasov, str  Carpatilor Nr. 13.Nr. de identificare in registru sportiv   BV/A2/00191/2004 din 21.07.2004 REGISTRU SPECIAL NR. 229 AUTORIZATIE 1445/08.04.2004 30-1/69073A CIF 16466660, denumita in continuare "Organizatorul".


Regulamentul este intocmit si este facut public prin punerea la dispozitie in mod gratuit oricarei persoane in in cadrul website-ului https://www.playride.ro/


Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari. Orice modificari ulterioare vor fi disponibile in cadrul https://www.playride.ro 


Perioada de desfasurare a concursului este data de 01.06.2023.si se adreseaza atat publicului feminin, cat si celui masculin, in conformitate cu catediriile A-D2 ale Federatiei Romane de Ciclism.

SECTIUNEA 2. PREMIILE

In cadrul prezentului Concurs de MTB se vor acorda mai multe premii, atat fizice, in produse primite de la sponsori, cat si sub forma de vouchere valorice pentru produse pe care participantii le vor folosi la achizitia de produse din magazinul PlayBike.

Premiile nu se preschimba in bani.

Valoarea totala a premiilor acordate sub forma de vouchere este de 9000 lei dupa cum urmeaza:

 

Baieti categoria A, B, C, D1 si D2

  • locul 1 400 lei
  • locul 2 300 lei
  • locul 3 200 lei

Fondul total de premiere pentru toate categoriile de baieti (A, B, C, D1 si D2) este 4500 de lei.

 

Fete categoria A, B, C, D1 si D2

  • locul 1 400 de lei
  • locul 2 300 de lei
  • locul 3 200 de lei

Fondul total de premiere pentru toate categoriile de fete (A, B, C, D1 si D2) este 4500 de lei.

 

Suplimentar, se acorda cate un voucher Playbike atat pentru Baieti cat si pentru Fete in valoare de cate 500 lei pentru cel mai bun timp obtinut pe un tur cronometrat al traseului.


In cazul refuzului vreunei persoane desemnate castigatoare de a beneficia de premiu (exemplu respectivul castigator refuza premiul), sau in cazul imposibilitatii validarii conform prezentului Regulament, premiul neatribuit va ramane la dispozitia Organizatorului.


Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a realiza demersuri legale pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

 

SECTIUNEA 3. MODALITATILE DE ATRIBUIRE A PREMIILOR

Castigatorii vor fi cei care ocupa primele 3 locuri in clasament, la fiecare categorie de varsta si sex. Dupa anuntarea castigatorilor si efectuarea premierei, acestia vor putea folosi voucherele castigate direct in magazin pentru achizitia de produse la care se va aplica sub forma de Discount, reducerea echivalenta cu suma voucherului castigat. 


In cazul in care castigatorul detine si alte mijloace de reducere, ori alte vouchere, acestea se vor adauga la valoarea voucherului castigat.

SECTIUNEA 4. REVENDICAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Fiecare castigator va fi denumit Potential Castigator pana la validarea finala a acestuia.


Castigatorul unui premiu  poate ceda premiul, in integralitatea sa sau partial, unei alte persoane.


Premiile oferite in cadrul concursului  vor fi puse in posesia castigatorilor doar pe teritoriul Romaniei si nu pot fi inlocuite cu bani sau alte beneficii.

SECTIUNEA 5. RESPONSABILITATE

Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida orice participare i se pare suspecta in conformitate cu prevederile prezentului regulament, fara a informa participantul de acest lucru.

SECTIUNEA 6 FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.


Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Tombolei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. In cazul in care Organizatorul invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice Participantilor la Tombola existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiul obtinut de catre castigator in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA 8. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs  se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.


Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant in cadrul website-ului https://www.playride.ro/